תהליך בחירת דומיין לאתר של העסק

כתובת דומיין נקראת גם "שם מתחם" והיא בעצם הדרך להגיע לאתרי אינטרנט (פרוטוקול http). במאמר זה נדון על בחירת דומיין לאתר. למה צריך לתת תשומת לב מיוחדת לשלב בחירת דומיין לאתר והאם זה קריטי? בהחלט.